Standardowe intro

Certyfikaty


INTERTEK

Intertek to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach produkcji na świecie. Od auditów, przez inspekcje, badania laboratoryjne po certyfikację Intertek posiada ekspertów, zasoby oraz globalny zasięg sieci ponad 1000 laboratoriów i biur w ponad 100 krajach na całym świecie, w których pracuje ponad 26000 ludzi.Intertek istnieje na rynku globalnym od ponad 124 lat. Jego początki sięgają lat 1885-1904 kiedy to pojawiły się pierwsze niezależne laboratoria badawcze. W 2001 roku Intertek staje się firmą notowaną na giełdzie jako Intertek Group plc. Intertek oferuje największą ilość znaków certtyfikujących oraz akredytacyjnych akceptowanych na całym świecie.

ISO 9001:2008

Systemy zarządzania jakością. Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Zamki trudnopalne

Certyfikat wydany przez Instytut Technologii Tekstylnych Certex Sp. z o.o. który posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat akredytacji nr AC 175 – w zakresie wyrobów włókienniczych oraz wykonanych techniką włókienniczą, skór i wyrobów skórzanych oraz obuwia a także urządzeń do ochrony dróg oddechowych. Ponadto posiada upoważnienie nr PN-019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą uprawniających do oznaczania wyrobów Znakiem Zgodności z Polską Normą oraz  autoryzację Ministra Gospodarki oraz notyfikację nr NB 2534 udzieloną przez Komisję Europejską w zakresie oceny typu WE określonej w dyrektywie 89/686/EWG - środki ochrony indywidualnej: sprzęt zapewniający ochronę stóp i nóg, sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież ochronna), sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion oraz sprzęt zapewniający ochronę dróg oddechowych.

Instytut Przemysłu Skórzanego (dawnej CLPO) - zamki S60

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego od wielu lat działa na rzecz rozwoju w obszarze przemysłu obuwniczego i skórzanego. Obecnie laboratorium weszło w skład Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. CLPO przez ostatnie lata miało wiodącą rolę w zakresie rozwoju nowych technologii materiałowych i surowcowych, m.in.: wdrożenia, uruchomienia nowych linii produkcyjnych w zakresie materiałów skóropodobnych i skórzanych, klejów,tworzyw sztucznych, proekologicznych rozwiązań dotyczących zagospodarowania odpadów. Instytut prowadzi również działalność ekspercką oraz rzeczoznawczą na potrzeby producentów i rynku.

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa Zakład Zamków Błyskawicznych